MR Diagnostic realizuje świadczenia na podstawie umowy zawartej z NFZ.

Aby poprawnie skierować pacjenta na badanie rezonansu magnetycznego wymagane jest zawarcie następujących informacji na skierowaniu:

  • Pieczątka jednostki kierującej oraz numer umowy jednostki kierującej z NFZ
  • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pacjenta
  • PESEL pacjenta
  • Rodzaj badania MR
  • Kod ICD 10
  • Rozpoznanie
  • Cel badania
  • Czytelny podpis i pieczątka lekarza kierującego (z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza)

Druk skierowania jest dostępny do pobrania w poniższym załączniku:

   Skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego

 

 

 

 

MR DIAGNOSTIC Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2016